Змінили порядок надання великими платниками податків електронних документів під час перевірок

Мінфін затвердив зміни до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки, затвердженого наказом Мінфіну від 07.11.2011 р. № 1393 (далі — Порядок № 1393).

Із набранням чинності зазначених змін цей Порядок визначатиме загальний формат та структуру надання документів великими платниками податків (далі — ВПП) на запит контролюючого органу в електронній формі під час проведення контрольно-перевірочних заходів.

Причому за основу запропонованого формату надання документів в електронній формі взято українську версію податкового аудиторського файлу (SAF-T UA). Зазначена версія податкового аудиторського файлу (SAF-T UA) доопрацьована ДПС з урахуванням вимог податкового законодавства та методології здійснення податкового контролю.

У зв’язку із цим передбачається доповнення Порядку № 1393 додатком, у якому буде визначено перелік, структуру та формат стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA).

Зокрема, структура надання електронних документів (інформації) ВПП (стандартний аудиторський файл (SAF-T UA) складається з таких розділів:

— заголовок (загальна інформація щодо версії податкового аудиторського файлу, назви програмного забезпечення, за допомогою якого його створено, даних про ВПП);

— довідники (облікова політика, довідники операцій, власники, сальдові/оборотні відомості, контрагенти, продукція, запаси, необоротні активи);

— журнал бухгалтерських записів (бухгалтерські операції);

— інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку (відомості про продаж, придбання, платежі, операції із запасами, необоротними активами, бухгалтерські довідки та інші первинні документи);

— податкові різниці.

Формування SAF-T UA передбачено в розрізі звітних періодів, рахунків бухгалтерського обліку, типів документів та операцій, контрагентів, видів активів та зобов’язань.

Такі дані необхідно отримувати від платників податків в електронному вигляді для підтвердження достовірності даних фінансової звітності, перевірки правильності та повноти визначення фінансового результату до оподаткування згідно з бухобліком відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, визначення повноти та своєчасності нарахування (сплати) податків і зборів до бюджету під час їх відпрацювання в ході е-аудиту.

Зазначені зміни затверджені наказом Мінфіну України від 15.09.2020 р. № 561. Цей наказ набирає чинності через дев’ять місяців з дня його офіційного опублікування.

За матеріалами: Інтерактивна бухгалтерія