Стан закупівель через міжнародні організації за кошти бюджету 2017 р.

logo


Відповідно до закону з 2015 р. закупівлі лікарських засобів та медичних виробів (МВ) за централізованими програмами МОЗ України було передано міжнародним закупівельним агенціям ПРООН, ЮНІСЕФ та Crown Agents. У 2015 р. міжнародні організації закуповували лікарські засоби та МВ за окремими програмами, а з 2016 р. закупівлі за всіма централізованими програмами передані міжнародним організаціям. Такі закупівлі стають предметом жвавих дискусій та викликають багато питань у експертів фармацевтичного ринку, які наголошують на їх неефективності. У свою чергу, представники профільного міністерства, навпаки, запевняють у їх ефективності та значній економії коштів при здійс­нені таких закупівель. У даній публікації ми розглянемо, як відбуваються поставки лікарських засобів та МВ, закуплених міжнародними організаціями за кошти державного бюджету 2017 р. Під час підготовки матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».МЕТОДОЛОГІЯ

Компанія «Proxima Research» отримує та систематизує наступні дані: дані міжнародних закупівельних організацій; інформацію щодо обсягів фінансування державних програм, яка міститься в паспортах бюджетних програм; інформацію щодо номенклатури закупівель, розміщену на сайті МОЗ України; інформацію щодо кількості, яку планувалося закупити, що міститься в постанові КМУ від 12.07.2017 р. № 494; інформацію щодо розподілу закуплених лікарських засобів та МВ, яка міститься у відповідних наказах МОЗ.

ЗАКУПІВЛІ ЗА КОШТИ 2017 Р.

Кошти державного бюджету 2017 р. на закупівлю лікарських засобів та МВ перераховані на рахунки міжнародних організацій у серпні–грудні 2017 р. Перші оголошення про закупівлі лікарських засобів та МВ за кош­ти бюджету 2017 р. були опубліковані міжнародними організаціями в серпні 2017 р., перші акцепти і поставки відбулися в листопаді 2017 р.

Таким чином, закупівлі за кошти Держбюд­жету 2017 р. знову відбуваються за предоплатою. Хоча під час підписання договорів з міжнародними організаціями виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун наголошувала, що під час закупівель за кошти Держбюджету 2016 р. було багато нарікань щодо повної перед­оплати послуг міжнародних організацій. Тому у закупівлях за 2017 р. оплата міжнародним організаціям буде надходити лише після закінчення тендерного процесу, коли буде відомо, яка точна сума необхідна на закупівлю, та що саме на ці кош­ти буде закуповуватися.

Номенклатура та обсяги закупівель затверджені в липні 2017 р. (постанова КМУ від 12.07.2017 р. № 494). У першій редакції номенклатури містився перелік препаратів та МВ з обсягами закупівель за 23 державними програмами. У подальшому до номенклатури неодноразово вносилися зміни щодо переліку препаратів та їх кількості. Останні зміни до зазначеної постанови вносилися у вересні 2018 р. На сьогодні чинна редакція постанови містить номенклатуру та обсяги закупівель за 39 державними програмами.

Щодо поставок ліків та МВ, закуплених за кош­ти бюджету 2017 р., то станом на 12.10.2018 р. загалом у регіони доставлено 64% загальної кількості з урахуванням обсягу фінансування в натуральному та 56% — у грошовому вираженні. Дані щодо обсягів поставок препаратів та МВ за окремими програмами наведені в таблиці.

Таблиця. Обсяги фінансування та планова кількість закупівель лікарських засобів та МВ у розрізі централізованих програм із зазначенням обсягів поставок станом на 12.10.2018 р.

Програма
Грошове вираження
Натуральне вираження
Бюджет програми, тис. грн.
Розподілено згідно наказів МОЗ України, тис. грн.
Частка поставлених у регіони від бюджету програми, %
Обсяг потреби 100%, одиниць
Кількість з урахуванням обсягу фінансування, одиниць
Розподілено згідно наказів МОЗ України, одиниць
Частка поставлених у регіони від потреби 100%, %
Частка поставлених у регіони від кількості з урахуванням фінансування, %
Загалом
6 012 596
3 359 386
56
886 296 920
285 452 360
186 431 793
21
65
Закупівля препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах
16 625
8247
50
86 197 496
7 563 587
6 607 716
8
87
Закупівля препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених
51 116
51 114
100%
9919
5069
5282
53
104
Закупівля медикаментів та МВ для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз
31 434
31 426
100
188 973
170 665
158 708
84
93
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанізм різного походження
30 046
26 188
87
620 799
470 611
470 543
76
100
Закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень
149 440
20 976
14
2 080 588
1 510 197
1 210 641
58
80
Закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей
684 000
515 023
75
123 903 079
69 168 380
69 150 680
56
100
Закупівля медикаментів та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій
6600
6508
99
748 453
265 456
265 452
35
100
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч
7000
6998
100
1 778
955
1313
74
137
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз
65 810
65 670
100
1 843 838
1 421 316
1 420 632
77
100
Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання
29 104
23 691
81
11 472
10 642
10 573
92
99
Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на мукополісахаридоз
395 897
360 010
91
14 903
10 624
10 624
71
100
Закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту
119 923
119 916
100
15 904
13 156
12 478
78
95
Закупівля медикаментів для замісної підтримувальної терапії
18 038
4190
23
135 066 944
19 974 210
4737800
4
24
Закупівля ендопротезів і наборів для імплантації
44886
31 429
70
8360
1795
1167
14
65
Закупівля антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених
1963
1962
100
18 125
2032
1597
9
79
Закупівля контрацептивів для жінок з тяжкими захворюваннями
1238
1237
100
4 689 123
326 939
320 586
7
98
Закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих
809243,9
638 242
79
13 353 956
5 214 125
5 135 057
38
98
Закупівля витратних матеріалів для визначення рівня глюкози в крові, глікозильованого гемоглобіну
19740,3
0
0
13 355 357
6 646 073
0
0
0
Закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів
397 713
23 610
6
25 267 179
14 370 867
2 240 800
9
16
Закупівля медикаментів для лікування дорослих, хворих на гемофілію
421 573
317 579
75
220 561 279
90 346 537
87 700 880
40
97
Закупівля лікарських засобів для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типу А або В або хворобу Віллебранда
281 047
274 856
98
110 004
53 978
59 676
54
111
Закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз
71 057
69 395
98
499 863
88 962
89 042
18
100
Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на хворобу Гоше
109 972
109 936
100
6115
2481
2840
46
114
Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію
76 176
29 563
39
817 347
475 169
79 874
10
17
Закупівля лікарських засобів та МВ для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів
160 915
361
0
626 556
416 007
120
0
0
Закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу
143 795
142
0
2336502
1036395
390
0
0
Закупівля реактивів для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром
48 776
23 595
48
582 743
506 422
499 026
86
99
Закупівля медикаментів та МВ для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації
84 714
59 731
71
6 559 792
2 718 333
2 547 809
39
94
Закупівля лікарських засобів та МВ для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями
400 359
134 006
33
1 154 772
476 089
401 420
35
84
Закупівля лікарських засобів та МВ для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання
558 057
332 515
60
922566
607657
220 508
24
36
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити
16 000
12 570
79
12993
9721
3873
30
40
Закупівля медикаментів та МВ для дитячого діалізу
32 705
0
0
98170
60304
0
0
0
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит
5124
3506
68
63 575
30 857
16 023
25
52
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму
16 351
3379
21
2 219 631
1 510 344
1 147 562
52
76
Закупівля медикаментів для хворих на вірусні гепатити В і С
136 238
36 232
27
4 523 057
1 523 990
405 481
9
27
Закупівля медикаментів для лікування дорослих, хворих на муковісцидоз
11000
10 236
93
490 564
194 231
194 198
40
100
Закупівля медикаментів для лікування туберкульозу
496 218
1793,5
0
237 106 167
58 101 373
1 301 414
1
2
Закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу
56 265
0
0
208964
146797
0
0
0
Закупівля МВ для громадян, які страждають на ідіопатичну сімейну дистонію
6439,7
3554
55
14
14
8
57
57

Номенклатура закупівель містить дані щодо обсягів необхідної кількості препаратів та МВ для задоволення 100% потреби та кількості з урахуванням обсягів фінансування. Обсяг фінансування закупівель становить 32% необхідної кількості для задоволення 100% потреби. Станом на 12.10.2018 р. в регіони поставлено лише 21% необхідної кількості лікарських засобів та МВ для задоволення 100% потреби.

Також слід відзначити, що за окремими державними програмами поставки ліків та МВ досі не відбулися або відбулися в незначній кількості. Серед таких програм, зокрема, і закупівля препаратів для лікування туберкульозу та засобів для його діагностики. У той же час за іншими програмами поставлена більша кількість, ніж зазначено в номенклатурі.

ВИСНОВКИ

Стан закупівель лікарських засобів та МВ міжнародними організаціями невтішний. Минуло вже більше року з моменту перерахунку коштів міжнародним закупівельним агенціям, а поставки препаратів досі не завершені та виконані на 64%. У той же час уже частково перераховані кошти для здійснення закупівель за кошти бюджету 2018 р.

На останньому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (далі — Комітет), яке відбулося 2 жовтня 2018 р., розглядалося питання щодо стану закупівель лікарських засобів та МВ через міжнародні організації. Члени Комітету наголошували на значній затримці у поставках, яка становить 1,5–2 роки. При цьому за ці послуги держава сплачує міжнародним організаціям значну комісійну винагороду. Ці кошти могли бути спрямовані на додаткову закупівлю ліків, зокрема для онкохворих дітей.

Окрім того, розпорядженням КМУ від 23.08.2017 р. № 582-р схвалено концепцію реформування механізмів публічних закупівель лікарських засобів та МВ. Зокрема, концеп­цією передбачено створення національної закупівельної агенції, яка здійснюватиме закупівлі за державними цільовими програмами з 2019 р. З моменту схвалення концепції минуло вже більше року, проте жодних кроків щодо її реалізації досі не здійснено. Однак дія закону України, яким передбачено проведення закупівель лікарських засобів і МВ через міжнародні організації, закінчується 31 березня 2019 р.

Механізм закупівель через міжнародні організації є непрозорим. Громадськість не має змоги контролювати процес проведення торгів та визначення переможців, оскільки ці дані не оприлюднюються. Міжнародні організації публікують дані вже за фактом проведених закупівель.

Також слід зазначити, що деякі дані про стан поставок в регіони препаратів та МВ за окремими програмами, які оприлюднюються на офіційному сайті МОЗ України, не мають документального підтвердження. Зокрема, в інформації про стан поставок за кошти 2017 р. за деякими програмами зовсім не опубліковані номери та дати таких наказів. Цей фактор викликає сумнів щодо коректності наведеної інформації.

Прихильники закупівель через міжнародні організації наголошують на економії кош­тів під час їх проведення та додатковій закупівлі препаратів на заощаджені кошти. При цьому незрозуміло, за яким принципом здійснюється розрахунок кількості та обсягів фінансування.

P.S.: Найближчим часом наша редакція більш детально проаналізує закупівлі через міжнародні організації у розрізі програм.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Читайте также: