Соціально-економічне становище Одеси та області за вісім місяців року

logo


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ надало дані для ознайомлення населенням Одеси та області про становище в різних галузях.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2017 р. становила1 889 осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 79, 5 %.Із загальної кількості безробітних 66, 9 % становили жінки.Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявленихроботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2017 р. порівняно зчервнем зменшилась на 11, 8 % та на кінець місяця становила 1 176 одиниць.Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце(вакантну посаду) на кінець липня 2017 р. становило в середньому 2 особи.Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу побезробіттю у липні 2017 р., становила 1 471 особи. Середній розмір допомоги побезробіттю становив 3 661 грн, що на 14, 4 % вище законодавчо визначеногорозміру мінімальної заробітної плати (3 200 грн.).

Промисловість

У січні–червні 2017 р. промисловими підприємствами міста реалізованопродукції на 12 141, 6 млн грн. (47, 3 % від загального обсягу реалізованоїпромислової продукції області). Частка переробної промисловості у загальномуобсязі реалізованої промислової продукції становила 52, 2 % та у порівнянні зсічнем–червнем 2016 р. зменшилась на 1, 7 в. п. Зменшення відбулося, восновному, за рахунок зменшення частки обсягів реалізації у виробництвіхарчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів — на 1, 9 в. п., у виготовленнівиробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності — на 0, 5в. п., металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крімвиробництва машин і устатковання — на 0, 3 в. п.Разом з тим, відбулося збільшення частки обсягів реалізації умашинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, на 0, 6 в. п., увиробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральноїпродукції — на 0, 6 в. п., хімічних речовин і хімічної продукції — на 0, 2 в. п. та утекстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри таінших матеріалів — на 0, 1 в. п.Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу у січні–червні2017 р. становив 12, 0 тис. грн.

Будівництво

У січні–липні 2017 р. підприємствами міста, що працювали забудівельними контрактами, виконано будівельних робіт на суму 2 991, 7млн грн., що становило 77, 4 % до загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.На будівництві будівель виконано робіт на 1 809, 9 млн грн., частка яких узагальному обсязі будівництва по місту становила 60, 5 %, з них житлові танежитлові будівлі — 1 563, 3 млн грн. та 246, 6 млн грн. відповідно. На будівництвіінженерних споруд виконано робіт на 1 181, 8 млн грн. і їх частка у загальномуобсязі становила 39, 5 %.Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали84, 0 % від загального обсягу, решта — з капітального та поточного ремонтів(7, 3 % та 8, 7 % відповідно).У січні–червні 2017 р. прийнято в експлуатацію 167, 6 тис. м2 загальної площі житла, що становило 60, 6 % прийнятого житла по області. Переважну частину (94, 0 %) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома і більше квартирами, і лише 6, 0 % — в одноквартирних будинках.Проти січня–червня 2016 р. обсяги прийнятого в експлуатацію житлазбільшилися на 4, 5 %.

Транспорт

У січні–липні 2017 р. підприємствами транспорту перевезено 20, 2 млн твантажів, що на 8, 2 % більше, ніж у січні–липні 2016 р. Вантажооборот становив36, 5 млрд ткм, що на 8, 6 % більше, ніж у січні–липні 2016 р.Залізничним транспортом відправлено 18, 5 млн т вантажів, що на 9, 1 %більше, ніж у січні–липні 2016 р. Відправлення брухту чорних металівзбільшилося на 49, 0 %, зерна і продуктів перемолу — на 34, 2 %, кам’яноговугілля — на 22, 2 %, залізної та марганцевої руди — на 19, 1 %, чорних металів —на 17, 0 %, нафти і нафтопродуктів — на 7, 4 %, будівельних матеріалів — на 3, 1 %.Разом з цим відправлення хімічних та мінеральних добрив зменшилось на49, 6 %, лісових вантажів — на 18, 7 %, цементу — на 11, 6 %.У січні–липні 2017 р. послугами пасажирського транспорту скористалися156, 8 млн пасажирів та виконано пасажирооборот в обсязі 6, 5 млрд пас. км, щовідповідно на 7, 1 % та на 2, 3 % менше від обсягів січня–липня 2016 р.Відправлення пасажирів залізницею порівняно з січнем–липнем 2016 р.зменшилося на 0, 4 %. Послугами автомобільного транспорту (зурахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями)скористалися 57, 8 млн пасажирів, що на 9, 6 % менше від обсягів перевезеньпасажирів у січні–липні 2016 р. Міським електротранспортом перевезено на6, 1 % менше пасажирів, ніж у січні–липні 2016 р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–червні 2017 р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 423, 8млн дол. та 457, 7 млн дол. США відповідно і у порівнянні із січнем–червнем2016 р. збільшилися в експорті на 30, 3 %, та в імпорті — на 36, 4 %. Негативнесальдо зовнішньої торгівлі товарами становило — 33, 9 млн дол. США.Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали зпартнерами з 146 країн світу.Найбільшими споживачами товарів у січні–червні 2017 р. були:Туреччина, Індія, Єгипет, Іран, Іспанія, Російська Федерація, Молдова,Нідерланди, Італія, Китай.Головними статтями експорту товарів були: зернові культури, жири таолії тваринного або рослинного походження, насіння і плоди олійних рослин,готові харчові продукти, машини, обладнання та механізми; електротехнічнеобладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, овочі, їстівні плоди тагоріхи.Найбільше імпортних товарів надійшло з Китаю, Туреччини, РосійськоїФедерації, США, Німеччини, Білорусі, Польщі, Італії, Індії, Іспанії.До міста імпортовано: машин, обладнання та механізмів;електротехнічного обладнання, мінерального палива; нафти і продуктів їїперегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного, недорогоціннихметалів та виробів з них, текстильних матеріалів та текстильних виробів,продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, їстівних плодівта горіхів, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, готових харчовихпродуктів, іграшок.У січні–червні 2017 р. обсяги експорту та імпорту послуг становили 211, 0млн дол. і 72, 1 млн дол. США та збільшився проти січня–червня 2016 р.відповідно на 0, 9 % та 52, 2 %. Позитивне сальдо становило 138, 9 млн дол. США.Зовнішньоторговельні операції послугами проводилися з партнерами з 165країн світу.Головними споживачами послуг, які надавалися підприємствами містабули: Швейцарія, Об’єднані Арабські Емірати, Велика Британія, Туреччина,Гонконг та НімеччинаНайбільш пріоритетними були послуги морського, повітряного таавтомобільного транспорту.Найбільші обсяги імпорту послуг припали на Об’єднані АрабськіЕмірати, Кіпр, Китай та Туреччину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: