Порядок касових операцій в установах банків: що змінилося

logo


На сьогодні готівковий обіг в Україні займає важливе місце у фінансовій системі держави, проте він є найбільш капіталоємним і трудомістким видом банківської діяльності.  Хоча частка готівки у загальному обсязі грошової маси постійно зменшується, але це відбувається невисокими темпами. Станом на 01 липня 2018 року у готівковому обігу країни перебувало готівки на загальну суму понад 373,6 млрд грн, у тому числі монет – 2,1 млрд грн (13,0 млрд штук) та банкнот – 371,4 млрд грн (2,9 млрд штук).

Національний банк України оновив вимоги до ведення касових операцій банками в Україні, що пов’язано з вдосконаленням організації касової роботи та змінами українського законодавства.

Відповідну постанову № 103 прийняло Правління Національного банку України 25 вересня 2018 року «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» (далі –  Інструкція № 103).

У відповідності до вимог, організаційно-нормативні заходи спрямовані на забезпечення  уніфікації та оптимізації процесів зберігання, транспортування, приймання та передавання  готівки із урахуванням роботи створених регіональних  центрів  зі  зберігання  та обробки готівкових засобів на комерційній основі.

Основні засади Інструкції № 103 передбачають регламент регулювання  взаємовідносин банків (філій, відділень) з питань здійснення касових операцій з Національним банком України, іншими банками та установлює порядок і вимоги:

здійснення банками (філіями, відділеннями) касових операцій у національній та іноземній валюті;
оформлення банками (філіями, відділеннями) касових документів, здійснення касових операцій по прийманню та видачі готівки;
оброблення банкнот (монет);
здавання та отримання банками (філіями, відділеннями) готівки національної валюти в Національному банку України, у тому числі із застосуванням касет.

Норми Інструкції № 103 в частині здійснення операцій з переказу готівки в національній валюті із застосуванням платіжних терміналів та програмно-технічних комплексів самообслуговування, а також в частині оформлення касових документів, поширюються  на небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті України без відкриття рахунку.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями»  Інструкція № 103 визначає що, банк (філія, відділення) має право використовувати печатку, але цей реквізит не є обов’язковим.

Основні аспекти нових вимог, передбачених Інструкцією № 103 щодо:

визначення банком у внутрішніх положеннях (інструкціях), додатково системи контролю за касовими операціями, порядок звіряння готівки під час проведення ревізії цінностей, роботи з цінними паперами та цінностями, що мають вартість, які зберігаються у сховищах, опису форм статистичних та управлінських звітів про касові операції та періодичність подання за потреби органам управління банку;
інформування банком клієнтів через інформаційні матеріали, які мають бути розміщені в доступному для клієнта місці, про визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України;
формування та пакування обігових монет номіналом 1 гривня (залежно від року випуску) та інвестиційних монет Банкнотно-монетним двором;
оформлення касових документів за операціями на сплату платежів за адміністративні послуги та за рахунками умовного зберігання (ексроу).

Варто зазначити, що Інструкція № 103 набирає чинності з 01 листопада 2018 року. З цього часу втрачає чинність Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року № 174.

Нагадаймо, 25 вересня 2018 року Національним банком України було презентовано зміни щодо готівково-грошового обігу, та введено в обіг банкноту номіналом 20 гривень зразка 2018 року з оновленим дизайном та удосконаленою системою захисту.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.