Kareem Rifai ๐ŸŒ - Person Ukraine Tweets

Kareem Rifai ๐ŸŒ
@KareemRifai
anti-authoritarian advocate middle east and latin america | syrian-circassian | international securi
Location: detroit โ€ข aleppo
Followers: 15k
Statuses: 7.5k
UA Statuses: 15
Friends: 956
Favourites: 51k
Avg sentiment: ๐Ÿ˜

Instead of sending tanks to Ukraine to help stop ethnic cleansing, the far-right wants to use them to put down women and children from Venezuela and Nicaragua fleeing for their lives.

"I don't support Russia or Ukraine" = I support Russia

The newest "No2NATO" anti-Ukraine lineup includes: โ€ข Multiple Russian and Iranian state-sponsored journalists โ€ข Multiple genocide denier bloggers โ€ข The two tankie Irish MEPs โ€ข The director of a pro-Assad lobbyist group chaired by Bashar al Assad's father in-law https://t.co/3Q2dhIKodq

NEW YORK TIMES: Biden admin. concedes that Ukraine may need the power to strike Crimea. US officials now believe that the Kremlin retaliating with a nuclear weapon is unlikely and that threatening Crimea puts Ukraine in a better position if they choose to negotiate.

HRW also notes that Bolivia consistently votes down accountability for human rights abusers in the UN, including for Russia's violations in Ukraine, a fact-finding mission in Venezuela, and a debate on the human rights situation in Xinjiang.

Are we supposed to feel bad for her like she didn't drag her feet over Ukraine aid while civilians were getting target bombed? I am so sorry Der Spiegel was mean to you Christine! https://t.co/V0xNw8P7Pb

Literally no acceptable response except doing everything in our power to give Ukraine the resources to win.

You don't want to support a "forever war" in Ukraine? Great, so make Ukraine win ASAP.

There is an entire brand of "journalism" birthed out of denying the gassing of Syrian civilians and these "journalists" remain on Twitter despite doing the exact same thing now re: mass death in Ukraine. Will these people ever be held accountable? https://t.co/xITvNEpNuz

@Jaw709 @justinamash Respectfully "I support Russia" and "I support Ukraine but we should leave them to be colonized and destroyed because it's not our problem" are the exact same positions!

Ukraine Tweets Analytics
2022