Новації у застосуванні РРО

logo


Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 №984 (далі — Постанова №984) внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 №1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».Постановою №984, зокрема, підвищено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення якого застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі — РРО) є обов’язковим, для окремих форм та умов проведення діяльності, з 200 тисяч гривень на один суб’єкт господарської діяльності до 500 тис. гривень на один суб’єкт господарювання, та з 75 тис. гривень на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів (надання послуг) до 250 тис. гривень.Також у Постанові №984 зазначено, що для форм і умов проведення діяльності, визначених у переліку, платники єдиного податку другої та третьої груп (фізичні особи — підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищив 1 млн. гривень, обов’зково застосовують РРО відповідно до п.296.10 ст.296 Податкового кодексу України.Крім того, пункт 2 Постанови доповнено пунктом 21 такого змісту:«Дія цієї постанови не поширюється на суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами».Постановою №984 внесено зміни до Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.Слід зазначити, що постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 №148 затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі — Постанова №148 та Положення №148), яке офіційно опубліковано 04.01.2018 та розміщено на веб-сайті Національного банку України.Згідно з п.5 Постанови №148 постанова набула чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.Визнано такими, що втратили чинність, зокрема, постанову Правління Національного банку України від 15.12.2004 №637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», зареєстровану у Міністерстві юстиції України 13.01.205 за №40/10320. та постанову Правління Національного банку України від 06.06.2013 №210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою», зареєстровану у Міністерстві юстиції України 02.07.2013 за №1109/23641.Звертаємо увагу, що п.11 Положення №148 дано оновлене визначення оприбуткуванню готівки, а саме: «Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств/відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги/застосуванням РРО та КОРО (у разі застосування КОРО без застосування РРО), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів/фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій)».Також п.12 Положення №148 передбачено, що установа/підприємство на підставі цього положення зобов’язане розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства, у якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його відокремлених підрозділів (внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок та особливості здавання готівкової виручки до банку).

17.01.2018

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:e-mail: client@agroperspectiva.comтел.: +38 (044) 486-8119