Національний банк роз’яснив причини застосування заходу впливу до банку “Конкорд”

logo


Банк було оштрафовано за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Інформацію щодо вказаного заходу впливу оприлюднено на офіційному сайті НБУ 30 березня 2018 року.

Наразі НБУ оприлюднює підстави для вжиття заходів пливу, тому що згідно зі ст.60 Директиви (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 р. про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, держави, які приєдналися до Директиви (серед них і Україна), зобов’язані публікувати інформацію щодо прийнятих їх компетентними органами рішень про застосування адміністративного покарання чи заходу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, а також про оскарження таких рішень та будь-яку подальшу інформацію про результат такого оскарження.

Зазначимо, що факт здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу був встановлений регулятором за трьома ознаками, визначеними пунктом 3.3 глави 3 розділу І “Положення про застосування Національним банком України заходів впливу”, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.08.2012 № 346. А саме:

проведення клієнтами банку фінансових операцій, що не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності (сенсу) та/або, якщо у банку немає документів (інформації) щодо реальних фінансових можливостей здійснення фінансових операцій клієнтів, або в разі невідповідності фінансових операцій клієнта наявним у банку документам (інформації) щодо фінансового стану та/або змісту діяльності (соціального статусу) клієнта;

участь банку (надання банком послуг) у проведенні фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо (зокрема пов’язаних зі зняттям готівкових коштів, переказом коштів за кордон, купівлею-продажем цінних паперів, використанням рахунків осіб не за призначенням тощо);

нездійснення банком достатніх заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Так, групою із 19 клієнтів банку проведено між собою фінансові операції за рахунок 1 млн. грн, отриманих як поворотна фінансова допомога одним із клієнтів.

Зазначені операції проводились цими клієнтами протягом короткого періоду часу (протягом одного-двох днів) на суму близько 1 млн. грн. кожна. Вони мали циклічний характер: було здійснено 30 циклів, а час проходження одного циклу складав від двох хвилин.

Загалом ці фінансові операції проводилися протягом короткого часу (з 5 по 13 липня 2016 року). У результаті їх проведення 18 учасниками операцій було “штучно” сформовано статутний капітал на загальну суму 420 млн. грн. А одному учаснику — сплачено кошти за корпоративні права у розмірі 30 млн. грн.

Крім того, деякі із зазначених учасників, яким сформовано “штучний” статутний капітал, використовувалися для надходження на їх рахунки безготівкових коштів з метою їх подальшого переказу в інший банк для незаконного переведення в готівку.

Нагадаємо, Національний банк з 31 серпня 2016 року постійно інформує громадськість про застосовані до банків заходи впливу за порушення ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також — за здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, у цій сфері.