На Кіровоградщині перероблятимуть кукурудзу на бiоетанол

logo


На Кіровоградщині перероблятимуть кукурудзу на бiоетанол

Сьогоднi, 14 лютого, голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь iз керiвником
нiдерландської компанiї «Black Swan Holding LTD» Iр Роландом Пiпером пiдписав
меморандум про спiвробiтництво в галузi сiльського господарства та
альтернативної енергетики. Про це йдеться у посадовця на сторінці у фейсбуці.

«Іноземнi партнери розглядають можливiсть будiвництва в облатсі заводу з виробництва бiоетанолу. Це дозволить залучити в регiон
iнвестицiї, створити новi робочi мiсця i збiльшити додану вартiсть всiх циклiв
виробництва для вертикального iнтегрованого аграрного бiзнесу», – зазначив Балонь.

Згiдно з положеннями меморандуму, ОДА в рамках
повноважень регулюватиме питання, пов’язанi з будiвництвом заводу з виробництва
бiоетанолу, та надаватиме консультативну допомогу для успiшної
реалiзацiї проєкту. 

«Black Swan Holding LTD» буде
займатися вирощуванням кукурудзи i запуском виробничих потужностей з її переробки
на бiоетанол. Це сприятиме зросту доданої вартостi економiки, розвитку iнфраструктури
та соцiальної сфери.

Довiдково: компанiя «Black Swan Holding LTD» є сiмейним
iнвестицiйним бiзнесом. Розробка їхніх проєктiв здiйснюється на територiї Королiвства
Нiдерланди та iнших країн. Проєкт із виробництва бiоетанолу розробили в
2016 роцi спiльно з американською компанiєю «Marquis Energy».

Бiоетанол – це етанол, який отримують у
процесi переробки рослинної сировини для використання в якостi бiопалива або
паливної добавки. Бiоетанол, на вiдмiну вiд нафти, вважається однiєю з форм
використання поновлюваних джерел енергiї. Його можна виготовляти з кукурудзи,
картоплi чи цукрової тростини.