Члени Комітету підприємців АПК ТПП України розглянули  проект Закону України №2178

logo


Впродовж останніх років активно ведеться пошук оптимальної правової моделі ринку земель сільськогосподарського призначення, за якої можна скасувати мораторій на продаж (відчуження) таких земель та запровадити їх ринковий обіг.

Ринок сільськогосподарських земель є чи не єдиним невикористаним в Україні потужним важелем прискорення розвитку сільського господарства та сільських територій.

Втім всі законопроекти щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, розроблені як урядовцями, народними депутатами, так і експертами, мають низку спірних питань.

В суспільстві відсутній консенсус щодо шляхів і способів вирішення земельного питання і завершення 25-річної земельної реформи в нашій країні. 

Зараз в Україні загалом наявні такі проекти з ВР щодо мораторію:

Урядовий —  №2178, та проекти №2178-1,  №2178-2(2183),  №2178-3, №2178-4.

Уряд подав на розгляд парламенту законопроєкт №2178, який має запустити продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні.

Автори урядового проекту вважають, що документ має сформувати «законодавче поле для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення», а також забезпечити конституційне право громадян — вільно розпоряджатися своєю власністю.

В результаті, як розраховують автори земельної реформи, аграрна галузь розвиватиметься, інвестиції зростуть, зросте і вартість землі, оскільки угоди купівлі-продажу вийдуть із тіні.

На думку членів Комітету Проект №2178 потребує більш системного та концептуального доопрацювання з урахуванням зауважень, ринку, експертного середовища.   Зокрема:  

 Забезпечити  системний підхід у розробці земельного законодавства для усунення неузгодженістей та колізії з іншими сферами правового регулювання  Передбачити поетапне запровадження ринку земель сільськогосподарського призначенняНа першому етапі дозволити набувати право власності на земельні ділянки  громадянам України та фермерським господарствам Забезпечити  ефективне управління земельними ресурсами, формування  дієвої інфраструктури земельного ринку,  створити державну агенцію з  управління та раціонального  використання земель державної власності.Запровадити механізми здешевлення вартості кредитних ресурсів що надаватимуться  громадянам та фермерським господарствам для  придбання земельних ділянок.