Вiдбулося офiцiйне вiдкриття ТОВ «НВП «5 ELEMENT»

logo


Вiдбулося офiцiйне вiдкриття ТОВ «НВП «5 ELEMENT»

30 вересня у рамках проведення Х Мiжнародного iнвестиційного форуму «Таврiйськi горизонти», вiдбулося офiцiйне вiдкриття ТОВ «НВП «5 ELEMENT» — нацiонального виробника нано добрив.

Пiдприємство, яке у цьому роцi побудовано у мiстi Гола Пристань має: виробничо­лабораторний комплекс площею понад 2500 м кв. та виробничi цехи — 825 м кв. Щорiчно планується виробляти до 100 тонн мiкродобрив та забезпечувати їx реалiзацiю у всьому свiтi.Наразi вже укладено домовленостi про спiвпрацю з Литвою, Словаччиною, Чехiєю, Кiпром, Алжиром, Єгиптом, Суданом, Тунiсом, Марокко, Угандою, В’єтнамом, lндiєю, Шрi-Ланкою, Лаосом, Брунеєм, Оманом, Малайзiєю, lндонезiєю, Камбоджею, М’янмою, Таїландом, Казахстаном, Узбекистаном, Туркменiєю, Бразилiєю, Аргентиною, продукція реалізовуватиметься i в Українi.Генеральний директор ТОВ «НВП «5 ELEMENT» Володимир Бiлий пiдкреслює, що компанiя своєю мiсiєю визначила амбiцiйне, проте дуже важливе завдання — вiдродження родючостi земель та пiдвищення врожаю сільгоспкультур в господарствах не лише України, але й в усьому свiтi.Вiн також вiдзначив всебiчне сприяння влади у вiдкриттi пiдприємства, вiн подякував головi Херсонської облдержадмiнiстрацiї Андрiю Гордєєву та представникам мiсцевої влади.Мiкродобриво «5 ELEMENT» — це унiкальна розробка заступника Генерального директора з наукової роботи, доктора наук, професора Георгiя Голiка. Це бiологiчно активнi мiкродобрива з високою швидкiстю проникнення в клiтини рослин, якi пiдвищують на 20-50% врожайнiсть, а також товарний вигляд i якiсть агропродукцiї, стимулюють розвиток потужної кореневої системи, а саме головне — вiдроджують родючiсть ґрунтів.Є 100% стартовим мiкродобривом.Сумiсно з будь-якими хiмiчними добривами та препаратами.«5 ELEMENT» має такі властивості:— абсолютно екологічно чистий продукт, не токсичне;— високоефективне, норми внесення надзвичайно малі (20-56 грам на 1 га посівів агрокультур);— класифікується як ресурсо- і вологосберігаюча технологія;— має високу швидкість проникнення в клітини рослин з високим коефіцієнтом засвоєння;— стимулює розвиток потужної кореневої системи, активує вегетацію рослини, підвищує на 20-56% врожайність, а також товарний вигляд і якість (сортність, класність) агропродукції;— впливає на санацію ґрунтів, відроджуючи їх родючість, регенерую макро- і мікробіотику ґрунтів;— сприяє відновленню та накопиченню гумусу в ґрунті до 0,14% за три роки постійного використання препарату (за 100 років природнє накопичення в звичайних умовах – до 1%);— впливає на поліпшення фізико-механічних показників (розпушує ґрунт);— відмінно впливає на морозостійкість рослин, протистоїть посусі і різким перепадам температури;— підвищує ККД засвоєння з ґрунту основних добрив в 2 рази.

Адреса сайту: http://5elementspe.com/

Share and Enjoy: